Eesti   Teised riigid

Privaatsus

Swedbank lähtub kliendiandmete töötlemisel Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kõigi Swedbanki grupi Eesti ettevõtete lepingute lahutamatuks osaks.

Mis on kliendiandmed?

 • Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada s(nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed).
 • Kliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitletavad andmed.

Mis on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

 • Töötleme kliendiandmeid eelkõige selleks, et:- täita kliendiga sõlmitud lepingut (nt kontoväljavõtte edastamine kliendile);
  - pakkuda Swedbanki grupi teenuseid (nt. uute pangateenuste pakkumine);
  - täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile).
 • Töötleme kliendiandmeid ka muudel Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtete p-s 6 toodud eesmärkidel.

Kuidas on tagatud kliendiandmete kogumise turvalisus?

 • Kaitseme kliendiandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega.
 • Krediidiasutuste seaduse kohaselt on meie töötajad kohustatud hoidma pangasaladust tähtajatult.
 • Piirdume kliendiandmete kogumisel vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks.
 • Lubame ligipääsu kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks.
 • Nõuame, et ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete saladuses hoidmise kohustuse.

Millistel juhtudel avaldame kliendiandmeid?

 • Avaldame kolmandale isikule kliendiandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks lepingus või muul viisil fikseerituna kliendi nõusoleku (nt Swedbanki gruppi kuuluvatele isikutele) või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel (nt notar, uurimisorganid) (vt Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtete p 7).

Kuidas kasutame kliendiandmeid otseturunduses?

 • Saadame klientidele Swedbanki gruppi kuuluvate isikute pakkumisi.
 • Võime klientidele edastada pakkumisi, mille on teinud meie poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
 • Kliendid võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

 • Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega (nt. panga teenindussaalis või internetipanga vahendusel). Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest meile kohe teatama (nt. teenindussaali, internetipanga või telefonipanga kaudu).
 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

 • Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil 6 310 310 või kirjutage e-posti aadressil info@swedbank.ee.