Eesti   Teised riigid

American Express® Platinum kaardiomanikuna on Teil võimalus saada osa suurepärasest teenindusest, mis on Teile kättesaadav 24/7. Platinum klienditeeninduses aitavad Teid kogenud reisi- ja elustiilispetsialistid, nõustades Teid kaardi- ja pangatoimingute osas ning leides lahenduse igale Teie väikeimalegi soovile.

Lihtsalt helistage Platinum klienditeeninduse telefonil (+372) 888 7 888.

Kõikide kaardiga kaasnevate teenuste mugavaks ja turvaliseks kasutamiseks soovitame Teil sõlmida telefonipanga operaatorteenuse lepingu.