Eesti   Teised riigid

American Express® Gold kaardi kasutajana on Teil võimalus saada osa suurepärasest teenindusest, mis on Teile kättesaadav 24/7. Gold klienditeeninduses aitavad Teid kogenud reisispetsialistid, nõustades Teid kaardi- ja pangatoimingute osas ning leides lahenduse igale Teie väikeimalegi soovile.

Lihtsalt helistage Gold klienditeeninduse telefonil (+372) 888 6 888.

Kõikide kaardiga kaasnevate teenuste mugavaks ja turvaliseks kasutamiseks soovitame Teil sõlmida telefonipanga operaatorteenuse lepingu.